Over intelligentie

Info over intelligentie

  • Heeft een kind problemen met lezen, spelling, automatiseren van tafels en/of klokkijken?
  • Heeft een kind dyslexie of heeft hij of zij moeite met rekenen?
  • Heeft een kind last van faalangst, concentratieproblemen, boosheid of angst?
  • Raakt een kind in paniek als hij of zij twee opdrachten tegelijk krijgt?
  • Heeft een kind moeite met het verwoorden van een strategie?
  • Zegt een kind wel eens: “Mijn hoofd zit zo vol”?

Als antwoorden op bovenstaande vragen ‘ja’ is, is er een kans dat het kind een beelddenker is. Beelddenkers zijn erg visueel-ruimtelijk ingesteld en slaan informatie en ervaringen op in de vorm van plaatjes, ‘filmpjes’ en kunnen dan moeite hebben om deze informatie om te vormen naar woorden en deze in de juiste volgorde te plaatsen.

Op school wordt veel informatie vanuit taal en woorden aangeboden. Kinderen die heel visueel-ruimtelijk zijn ingesteld, kunnen moeite hebben om de aangereikte informatie te plaatsen en te reproduceren.

Dit vraagt om handvatten hoe zij hiermee om kunnen gaan. Om inzicht en vaardigheid in hoe zij de informatie kunnen ombuigen en ‘vertalen’ naar voor hen bruikbare en betekenisvolle kennis.

Naast visueel-ruimtelijke intelligentie, zijn er nog meer dimensies in intelligentie te onderscheiden, zoals bijvoorbeeld muzikaal-ritmische, interpersoonlijke, lichamelijk-kinesthetische. De psycholoog en neurowetenschapper Howard Gardner heeft hierover veel geschreven. Gardner is van mening dat ieder mens een of meer dimensies heeft waarin men uitblinkt. IQ-tests meten vooral de verbaal-linguïstische en logisch-mathematische intelligentie.

De Kick van het Kunnen onderschrijft deze zienswijze van Gardner. Dit sluit aan bij het uitgangspunt: ‘Ieder kind is uniek en ieder kind heeft talent’. In de begeleiding die De Kick van het Kunnen biedt, is het aanreiken van informatie op een manier die past bij het kind het belangrijkste uitgangspunt.

Locatie

De Fontein

Aagje Dekenlaan 2

1403 HH Bussum

Volg ons

Op de hoogte blijven?