Huiswerkbegeleiding voor scholen

Wij vinden dat elk kind recht heeft op gelijke kansen op school. Tegelijkertijd erkennen wij dat er vaak ongelijke kansen zijn. Niet elke ouder is immers in staat om kostbare begeleiding in te kopen, terwijl een kind dit wel nodig kan hebben. Gelijke kansen krijgen, betekent dan ook dat er vaak een ongelijke behoefte aan onderwijs en begeleiding is.

Een oplossing hiervoor kan zijn om op school begeleiding aan te bieden in de vorm van huiswerkbegeleiding, bijles en trainingen. Veel huiswerkinstituten verzorgen dit, ook vanuit een schoolomgeving. In die situatie kan vaak niet elk kind daarvan gebruik maken door relatief hoge kosten.

Wilt u deze ongelijkheid en tweedeling vermijden in uw school, maar wel graag professionele begeleiding aanbieden? Onder het dak van uw school en voor ieder kind toegankelijk? Dan kunnen wij u van dienst zijn. Wij hebben jarenlange ervaring opgedaan in het verzorgen van begeleiding in een schoolomgeving en delen onze kennis en inzichten graag met u.

Wij trainen (startende) docenten in het geven van begeleiding en adviseren scholen rondom de organisatie van de begeleiding. Dat kunnen uw eigen docenten zijn, maar uiteraard kunnen wij u ook in contact brengen met docenten die dit in uw school kunnen verzorgen.

Begeleiden is een vak apart. Het is anders dan lesgeven, omdat er meer maatwerk geleverd moet worden. Dat vraagt veel knowhow van het omgaan met dyslexie, dyscalculie, autisme, concentratieproblemen etc. Maar begeleiden is ook vaak vak- en leerjaaroverstijgend. Dat vraagt daardoor om een brede basis qua kennis en vaardigheden. Wij leren (startende) docenten deze zaken aan, zodat zij goed beslagen ten ijs komen en de begeleiding professioneel kunnen verzorgen.

Verder adviseren wij u over de voorwaarden waaronder de begeleiding succesvol kan worden neergezet. Over wat er nodig is in de school en hoe de communicatie handig kan worden verzorgd. Daarna blijven wij als vraagbaak op de achtergrond beschikbaar, want het is en blijft wel uw school en uw begeleiding!

 

Wat levert dit uw school op?

  • Maatwerkonderwijs waarbij leerlingen krijgen wat zij nodig hebben
  • Gelijke kansen voor uw leerlingen
  • Hoogwaardige en professionele begeleiding
  • Betaalbare en veelal budget-neutrale begeleiding
  • Goede doorstroom (en vaak ook opstroom) van leerlingen
  • Hogere slagingspercentages
  • Goede leerplekken voor startende en/of re-integrerende docenten
  • Tevreden ouders en kinderen

Graag maken we geheel vrijblijvend kennis met u. Neemt u contact met ons op via ons contactformulier of telefonisch op 06-58887672 (Ilene Krause), wij plannen dan een kennismakingsgesprek met u in.

Locatie

De Fontein

Aagje Dekenlaan 2

1403 HH Bussum

Volg ons

Op de hoogte blijven?