Waarom meer geld de werkdruk in het Onderwijs niet zal oplossen

Waarom meer geld de werkdruk in het Onderwijs niet zal oplossen

01 OKTOBER, 2017 Geldgebrek? Oppotten Wie staat er op? Nergens anders is de werkdruk en het daarmee gepaard gaande gezondheids- en bedrijfsrisico zo hoog als in het Onderwijs. Mensen vallen regelmatig uit, vaak met psychische klachten. Een op de vijf had, heeft of gaat een burn-out hebben. Er ontstaat een nijpend tekort aan personeel. Het Onderwijs komt naar eigen zeggen geld te kort, want dat zou nodig zijn om dit probleem op te tackelen. Maar alles wat er extra ingepompt is en wordt, heeft niet het beoogde effect: kleinere klassen, meer docenten en betere zorg. Overigens weet de rekenkamer niet waaraan de extra middelen dan wel zijn uitgegeven, maar dat vindt de minister geen aanleiding om dit alsnog te gaan onderzoeken. Hij heeft er alle vertrouwen in dat scholen hun problemen zelfstandig zullen kunnen oplossen. Nog even los van of dat nu de attitude van onze overheid moet zijn, Onderwijs wordt immers bekostigd uit ons aller belastingcenten en hoe er met onze middelen wordt omgesprongen gaat ons allemaal aan, is de vergelijking met een struisvogel hier wel op zijn plaats. De actiegroep PO in Aktie, die strijdt voor gelijke arbeidsvoorwaarden tussen het PO en het VO, heeft deze vergelijking gemaakt n.a.v. de uitlatingen van Sander Dekker over de beloning in het PO. En daar hebben ze echt wel een punt. Net alsof een klas vol pubers veel verschilt van een klas vol gemêleerd publiek met verschillende niveaus van leren en gedrag. Dan weet je duidelijk niet waar je het over hebt. Of je wil het niet weten. Maar meer salaris voor docenten gaat niet minder werk(druk) opleveren. Wel is...
Meervoudige intelligentie en leerstijlen zijn niet hetzelfde!

Meervoudige intelligentie en leerstijlen zijn niet hetzelfde!

30 APRIL, 2017 Talent Intelligentie Leerstjil Menig school en huiswerkinstituut is bezig met leerstijlen en zij baseren daarbij allerlei testen en werkwijzen op de theorie van Gardner. De kern van deze activiteiten is gericht op het koppelen van de Gardner’s theorie rondom Meervoudige Intelligentie aan praktische handvatten voor leren. Maar Gardner heeft nooit gewild dat zijn theorie als kapstok wordt gebruikt voor leerstijlen. Zonder u te willen vermoeien met allerlei wetenschappelijkheden, zal ik toch even kort uitleggen wat Gardner heeft ontdekt, zodat u begrijpt waarover wij het hebben. Gardner, die psycholoog is, ontdekte door studie en onderzoek dat intelligentie is opgebouwd uit verschillende componenten, meervoudig is. Op school en in IQ testen komen voornamelijk verbaal-linguïstische (taal) en logisch-mathematische (rekenen) intelligentie aan bod. Hij onderscheidt daarnaast echter ook nog: muzikale, fysieke, ruimtelijk-visuele, natuurgerichte, interpersoonlijke en intrapersoonlijke intelligentie. Later voegde hij er nog een aantal toe. Intelligentie staat los van achtergrond zegt hij, ieder mens heeft intelligentie, dus ook de meervoudige componenten waaruit deze is opgebouwd. De mate waarin en op welk vlak iemand vooral intelligent is, kan wel verschillen. Intelligentie komt voort uit iemands genetische erfenis (nature) en culturele factoren & leefomstandigheden (nurture). De belangrijkste kritiek op zijn theorie vanuit wetenschappelijke hoek is de empirische onderbouwing, concreet bewijs dus. Zelf vind ik dat de grens tussen de intelligenties die hij onderscheidt en het begrip ‘talent’ vaag is. En dat dit de ruimte geeft voor de ‘vertaalslagen’ naar leerstijlen die nu gemaakt worden. Intelligentie betekent (de potentie van) het kunnen analyseren en oplossen van problemen op een bepaald terrein. Intelligentie impliceert daarmee dat dit het vermogen in aanleg weergeeft, terwijl met...
Kinderen bepalen!

Kinderen bepalen!

19 FEBRUARI, 2017 Ouders betalen Kinderen bepalen Lol hebben mag! Wie zijn de klanten in een supermarkt? Dat zijn de volwassenen. Zij betalen immers bij de kassa. Maar winkeliers hebben al lang in de gaten dat het vaak de kinderen zijn die bepalen waar en wat er gekocht wordt. Ouders betalen, kinderen bepalen. Daar maken zij in hun marketingstrategieën handig gebruik van. De duurste snoepjes op kinder-ooghoogte. Voetbalplaatjes bij AH. Het zijn vaak triviale zaken in de ogen van volwassenen. Scholen denken vaak dat ouders hun primaire klant zijn, dat zij vooral de keuze voor een school bepalen. Maar is dat wel zo? Als kinderen het niet naar hun zin hebben op een school, wat denkt u dan dat er gezegd wordt op het hockey- of voetbalveld? Tegen vriendjes, broertjes en zusjes? En op feestjes? En wat denkt u dan dat de invloed hiervan is als het om de keuze voor scholen gaat? Pubers kijken vooral naar wat hun leeftijdsgenootjes, en dan wel die leeftijdgenootjes die zij belangrijk vinden, doen en laten. Ze willen erbij horen, dus zullen ze daarop hun keuzes afstemmen. En die kinderen zeuren net zolang bij pa en ma totdat zij hun zin hebben gekregen. Net als met de snoepjes in de supermarkt. Wat gebeurt er als scholen dat onvoldoende beseffen? Dat gaan ze merken doordat er minder kinderen komen. En dan krijgen zij minder subsidie en dat kan dat tot gevolg hebben dat mensen hun baan verliezen. Wat zijn de eerste reacties op het uitblijven van klanten? Oppoetsgedrag. Van het logo, de uitstraling van het gebouw, de website. Met de bedoeling om het aantrekkelijk...
Diploma-inflatie

Diploma-inflatie

2 JANUARI, 2017 Opstromen Creatief denken Ondernemen In de nieuwsberichten staat steeds vaker te lezen dat er steeds meer kinderen ‘opstromen’ naar hogere schoolniveaus. Ook wij merken dat een grote groep kinderen na het vmbo door wil naar de havo. Om zo hink-stap-sprong naar het hbo door te stomen. En daarna misschien nog wel naar de universiteit als klapper op de vuurpijl. Vaak staan deze ambities los van een concreet toekomstdoel. Hoe hoger opgeleid, hoe beter is het uitgangspunt. Schooldiploma’s bieden zekerheid en zijn de beste en enige weg naar vervulling en vrijheid. Maar is dat ook zo? Niet altijd, zo zal ik hieronder verduidelijken. Ten eerste is er een situatie ontstaan dat steeds meer mensen hoger zijn opgeleid, waardoor het totale aanbod van hoger opgeleid personeel is gegroeid. En, weet je nog uit de economielessen: meer aanbod leidt tot een lagere prijs. Zo wordt een diploma dus minder geld waard en ontstaat er ‘diploma-inflatie’. Sta je per saldo toch weer werk te doen ‘onder je niveau’… Ten tweede zijn er talloze voorbeelden van zeer succesvolle mensen, zonder dat zij hun resultaten met schooldiploma’s hebben bereikt. De welbekende Bill Gates van Microsoft en (wijlen) Steve Jobs van Apple staan ergens in de top-3 van de selfmade-men die toch zeer vermogend zijn geworden. Zij zijn voorbeelden van ondernemers, die hun eigen kompas als richtsnoer hebben gebruikt. Natuurlijk hebben zij ook dingen geleerd onderweg, maar niet noodzakelijk of hoofdzakelijk op school. Ten derde kan Onderwijs ook zaken afleren, die juist cruciaal zijn voor succesvol functioneren en ondernemerschap. Creatief denken bijvoorbeeld. Doordat scholen met methodes werken die d.m.v. vastomlijnde stappenplannen naar een...
Doen waar je goed in bent!

Doen waar je goed in bent!

16 DECEMBER, 2016 Kernvakken Te laag niveau Onnodige middelmatigheid Tijdens de middelbare schooltijd moeten kinderen allerlei vakken volgen. Niet alle kinderen zijn goed in alle vakken. Zo was ik vroeger echt geen ster in wiskunde. Rekenen vond ik ook niet gemakkelijk. En mede daardoor ook niet leuk. Taal daarentegen sprak me wel aan. En alles dat te maken heeft met gedrag van mensen, zoals geschiedenis, economie en maatschappijleer vond ik ook aanmerkelijk boeiender. Kortom, ieder heeft zo zijn eigen voorkeur en talent. In de begeleiding in de Kick van het Kunnen valt op dat er nogal grote verschillen kunnen zijn tussen wat kinderen kunnen. Vaak is dat: heel goed in de bètavakken en minder goed of ronduit slecht in de talen, of vice versa. Een wiskundeknobbel leidt blijkbaar tot een talenkuil of zoiets. Of andersom dus. Dat kan te maken hebben met dyslexie, dyscalculie of iets anders, maar dat hoeft niet. Nu is het zo geregeld in ons Onderwijs dat er een aantal ‘kernvakken’ zijn. Dat zijn Nederlands, Engels en wiskunde om precies te zijn. Elk kind op elk schoolniveau moet in die 3 vakken eindexamen doen. Wiskunde kun je in de bovenbouw laten vallen, maar dan zijn daarna de mogelijkheden voor een vervolgopleiding wel erg beperkt. Zo komt het dus voor dat wij kinderen begeleiden die gemakkelijk op havo- of zelfs vwo-niveau wiskunde zouden kunnen doen en die tegelijkertijd met veel pijn en moeite Nederlands en Engels op vmbo-niveau aankunnen. Ze moeten die kernvakken wel allemaal afsluiten op vmbo-tl niveau. En als dat lukt, heeft zo’n kind dus een vmbo-tl-diploma, terwijl hij of zij voor wiskunde ook een...
Docenten zijn leeuwentemmers

Docenten zijn leeuwentemmers

15 NOVEMBER, 2016 Geen luizenleven Nieuwe realiteit Verzoening Voordat ik 5 jaar geleden een bedrijf startte in een school was dit het beeld dat ik had van het beroep van docent: een baan met 12 weken (!) vakantie per jaar en werkdagen die eindigen als de schooldag ten einde is, zo rond een uur of 3. Een luizenleven dus. Sinds ik dagelijks docenten zie werken, zie ik het allemaal heel anders en ik kan u vertellen: het beroep van docent is allesbehalve een luizenleven. Het lijkt meer op leeuwen temmen. Het begint al meteen bij de start. Na de lerarenopleiding worden docenten namelijk meteen voor de leeuwen gegooid. Leeuwen? Jazeker: 30 pubers in een hok stoppen en ze verplichten iets te doen waar ze geen zin in hebben, zijn als een leeuw. Of wel twee eigenlijk. Of soms drie zelfs. Ze doen dat niet uit boosaardigheid, maar het is simpelweg pubergedrag: probeer ze iets te laten doen waar ze geen zin in hebben en ze trekken alle registers open om ertegenin te gaan. Verzet tegen autoriteit is functioneel gedrag, het hoort bij de groei in eigenwijsheid, en dat is nodig op weg naar zelfstandigheid en onafhankelijkheid. Niets startfunctie dus, zoals junior-zus-of-zo of assistent-dit-en-dat, maar hup, meteen docent. De gemiddelde leeftijd van een startend docent is ongeveer 21 jaar. Net een paar jaar ouder dan de kids in het lokaal. En dan worden zij geacht zelfstandig zo’n leeuw of leeuwen, te temmen. Dat valt nog niet mee, want die willen allesbehalve getemd worden. Ze willen liever de temmer villen! Ziehier de dynamiek waarin zo’n startend docent moet werken. In de...