Doen waar je goed in bent!

door | dec 16, 2016 | Blog | 0 Reacties

16

DECEMBER, 2016

Kernvakken
Te laag niveau
Onnodige middelmatigheid

Tijdens de middelbare schooltijd moeten kinderen allerlei vakken volgen. Niet alle kinderen zijn goed in alle vakken. Zo was ik vroeger echt geen ster in wiskunde. Rekenen vond ik ook niet gemakkelijk. En mede daardoor ook niet leuk. Taal daarentegen sprak me wel aan. En alles dat te maken heeft met gedrag van mensen, zoals geschiedenis, economie en maatschappijleer vond ik ook aanmerkelijk boeiender. Kortom, ieder heeft zo zijn eigen voorkeur en talent.

In de begeleiding in de Kick van het Kunnen valt op dat er nogal grote verschillen kunnen zijn tussen wat kinderen kunnen. Vaak is dat: heel goed in de bètavakken en minder goed of ronduit slecht in de talen, of vice versa. Een wiskundeknobbel leidt blijkbaar tot een talenkuil of zoiets. Of andersom dus. Dat kan te maken hebben met dyslexie, dyscalculie of iets anders, maar dat hoeft niet.

Nu is het zo geregeld in ons Onderwijs dat er een aantal ‘kernvakken’ zijn. Dat zijn Nederlands, Engels en wiskunde om precies te zijn. Elk kind op elk schoolniveau moet in die 3 vakken eindexamen doen. Wiskunde kun je in de bovenbouw laten vallen, maar dan zijn daarna de mogelijkheden voor een vervolgopleiding wel erg beperkt.

Zo komt het dus voor dat wij kinderen begeleiden die gemakkelijk op havo- of zelfs vwo-niveau wiskunde zouden kunnen doen en die tegelijkertijd met veel pijn en moeite Nederlands en Engels op vmbo-niveau aankunnen. Ze moeten die kernvakken wel allemaal afsluiten op vmbo-tl niveau. En als dat lukt, heeft zo’n kind dus een vmbo-tl-diploma, terwijl hij of zij voor wiskunde ook een havo of vwo certificaat zou kunnen bemachtigen. Of kan doorstromen naar de havo, als de cijfers (jaja, ook van de talen) dat toelaten.

Maar het idee om na het vmbo door te stromen naar de havo om daar in diezelfde vakken maar dan nog een tandje pittiger examen te moeten doen, weerhoudt menig kind van die stap. Want in dit voorbeeld zou dat met wiskunde makkelijk lukken, maar die talen….

Dat dit zo geregeld is in ons Onderwijs, is al verbazingwekkend. Maar ook daarna doen we daar allemaal aan mee.

REACTIES

  Dat dit zo geregeld is in ons Onderwijs, is al verbazingwekkend. Maar ook daarna doen we daar allemaal aan mee. Want na de middelbare school gaan veel mensen nog een vervolgopleiding doen en/of een baan kiezen die meer in lijn is met wat ze graag doen. Waar ze goed in zijn. Die vervolgopleidingen en werkgevers stellen toelatingseisen: een vooropleiding. En daarbij maken zij vaak geen onderscheid in vakken, maar kijken ze vooral naar het niveau dat op het diploma staat! Dus wat heeft dan een certificaat halen voor zin…?

  Zo houden we dit systeem met elkaar in stand. Terwijl ik zeker weet dat er werkgevers zijn die goed begrijpen dat mensen die erg goed zijn in de bètavakken extreem nuttig kunnen zijn. Bijvoorbeeld voor allerlei technische beroepen waar ze moeilijk mensen voor kunnen vinden. En dat Nederlands of Engels, ach, daar redden die mensen zich wel mee met wat handen- en voetenwerk. Niet dat die talen onbelangrijk zijn, maar minder belangrijk dan de kennis van die bètavakken waar of niet?

  Waar ik benieuwd naar ben, is waarom juist werkgevers niet vaker af durven stappen van het idee dat vooral een schooldiploma bepalend zou zijn als belangrijkste voorspeller voor het succes in een functie. Zij kunnen immers hun eigen eisen stellen en hebben niets te maken met wettelijke kaders en beperkingen, zoals Onderwijs wel heeft. Sterker nog: veel werkgevers mopperen wat af over de kwaliteit van personeel dat net van school komt, dus waarom zouden zij zich zo van school of opleiding afhankelijk maken?

  Hoe zou het zijn als de tekst bij een vacature zou zijn:
  ‘Als jij kunt aantonen door je vooropleiding of op een andere manier dat jij voldoet aan de criteria voor deze functie, bijvoorbeeld d.m.v. een diploma, deelcertificaten en/of een door de werkgever opgestelde toetsing of assessment, dan willen wij graag met jou in gesprek’ ?

  Gelukkig gebeurt er her en der al wel iets in die richting, Ernst en Young maakt hier bijvoorbeeld al stappen in. Dat zou naar onze smaak nog meer mogen gebeuren. Dan dragen we met elkaar bij aan een systeem dat talent herkent, erkent en benut. Dat excelleren stimuleert in plaats van middelmatigheid in de hand te werken.

  In de begeleiding van de kinderen bij de Kick van het Kunnen maken wij kinderen bewust van hoe belangrijk het is om nu en later iets te doen waar ze goed in zijn. En waar ze blij van worden. En dat ze juist daarin zullen kunnen excelleren. Stuk voor stuk knappen ze erg op van die informatie. Want meer doen van wat je leuk vindt en waar je goed in bent, daar wordt toch iedereen blijer èn beter van?

  Werkgevers van Nederland: hoe gaan jullie hiermee om?

  0 reacties

  Een reactie versturen

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  de Kick van het Kunnen

  Croeselaan 231 bis A
  3521 BP Utrecht

  Ilene Krause: 06-58887672

  contactformulier

  Locatie

  De Fontein

  Aagje Dekenlaan 2

  1403 HH Bussum

  Op de hoogte blijven?