Training begrijpend lezen

Lezen is een belangrijk middel waardoor leerstof op school wordt overgebracht. Zo worden er leerboeken en -teksten gebruikt, maar ook in reken- en wiskundeopgaven is het belangrijk om de kern uit een opdracht te kunnen halen. Begrijpend kunnen lezen is dan ook van groot belang om op school goed mee te kunnen komen.

Sommige kinderen hebben hier moeite mee. Dat kan liggen aan een leerprobleem zoals dyslexie, maar het kan ook komen door bijvoorbeeld een gebrek aan motivatie, gebrek aan inzicht in de opbouw en betekenis van een tekst en/of een gebrekkige woordenschat. Ook een combinatie van deze oorzaken kan de reden zijn waarom een kind moeite heeft om geschreven teksten te begrijpen.

In de training begrijpend lezen behandelen we de volgende onderdelen:

–  soort tekst (bijvoorbeeld een krantenartikel, een brief, een advertentie)
–  doel van een tekst
–  hoofd en bijgedachte(n) van een tekst
–  signaalwoorden
–  moeilijke woorden
–  de W-vragen (wie, wat, waar, wanneer, waarom)
–  samenvatten van een tekst

Tarief € 50,- per uur

 

de Kick van het Kunnen

Croeselaan 231 bis A
3521 BP Utrecht

Ilene Krause: 06-58887672

contactformulier

Locatie

De Fontein

Aagje Dekenlaan 2

1403 HH Bussum

Op de hoogte blijven?